تخفیف کتب پزشکی 96

جهت خرید به بخش فروشگاه مراجعه کنید


قیمت استثنایی

تخفیف کتب پزشکی 96

جهت خرید به بخش فروشگاه مراجعه کنید


قیمت استثنایی

گروه آموزشی دانشمندان جوان,جزوات و کتاب آموزشی

گروه آموزشی دانشمندان جوان

بسته های آموزشی

آخرین مقالات

جدیدترین محصولات

ژنتیک جمعیت

250,000ریال

تکنیکهای پرتونگاری-آزمونهای رادیولوژی (دست و پا)

248,000ریال

داروسـاز و علائـم بیمـاری ها

230,000ریال

سم شناسی و مسمومیت ها (تشخیص و درمان)

180,000ریال

مهارت های یادگیری

10,000ریال

اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران

228,000ریال

ژنتیک در پزشکی تامپسون و تامپسون 2016

480,000ریال

مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز 2016

230,000ریال